Oktobarski rok 3- prof. dr I. DavidovNUTRITIVNA PATOLOGIJA

13. 10. 2022.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

13. 10. 2022.  10h  H-12

OBDUKCIJA

14. 10. 2022.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

14. 10. 2022.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

13. 10. 2022.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju prijaviti ispit, poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!