Oktobarski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

26. 9. 2022.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

27. 9. 2022.  10h  H-12

OBDUKCIJA

28. 9. 2022.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

28. 9. 2022.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

29. 9. 2022.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju prijaviti ispit, poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!