Opšta hirurgija sa anesteziologijom – početak nastave

Poštovani studenti, uvodno predavanje iz predmeta Opšta hirurgija sa anesteziologijom za studente IV godine, održaće se po terminu rasporeda časova (utorak, 23.02.2021, sa početkom u 14.00h, u H52).

Sa predmeta