Patološka fiziologija APRIL 2020

02.06.2020.

11:00 u Laboratoriji za patološku fiziologiju

Test i praktični (Opšta patološka fiziologija) i Odbrana slučajeva (Klinička patološka fiziologija)

Opšta patološka fiziologija

1 014/2017VM    Maksimović  Danijela

Klinička patološka fiziologija i laboratorijska dijagnostika

1 053/2015VM    Kolarov  Luna
2 034/2016VM    Nedović  Jelena

03.06.2020.

10:00 u Kancelariji nastavnika

Usmeni ispit i upis ocene

1 014/2017VM    Maksimović  Danijela
1 053/2015VM    Kolarov  Luna
2 034/2016VM    Nedović  Jelena