Patološka fiziologija jul 2022 – novi termin za usmeni

11.07.2022. 08:00h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

14.07.2022. 08:00h usmeni kancelarija profesora