Patološka fiziologija, Klinička hematologija i biohemija, Metode naučnog rada i izborni predmeti za sve nivoe studija

21.03.2022. u 9:30 test+praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

23.03.2022. u 08:00 usmeni ili upis ocene u kabinetu nastavnika