Patološka fiziologija, Klinička hematologija i biohemija, Metode naučnog rada, predmeti sa dr i spec studija- JUNSKI ROK 2021

14.06.2021. u 9h Test i praktični, Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni ispit i upis ocena po dogovoru