Patološka fiziologija, Metode i izborni predmeti

sreda 07.10.2020. u 10 časova u Laboratoriji za patološku fiziologiju, a usmeni po dogovoru