Patološka fiziologija – OKT 2 2022

8h test i praktični 06.10.2022. Laboratorija za patološku fiziologiju

8h usmeni 07.10.2022. kancelarija nastavnika