Patološka fiziologija – oktobar 3

16.10.2023. u 14h Test i praktični, Laboratorija za patološku fiziologiju

17.10.2023. u 8h usmeni ispit