Patološka fiziologija – oktobar III 2021

13.10.2021. u 9h praktični ispit Laboratorija za patološku fiziologiju

14.10.2021. u 9h usmeni ispit i upis ocene iz izbornih predmeta u kancelariji nastavnika