Patološka fiziologija oktobarski rok II 2021

TEST i PRAKTIČNI 06.10.2021. u 9h u Laboratoriji za patološku fiziologiju

USMENI / UPIS OCENA 07.10.2021. u 9h u kabinetu nastavnika