Patološka fiziologija rezultati i USMENI ISPIT 16.06.2021.

USMENI ISPIT SREDA 16.06.2021. U 8:30

U ISTOM TERMINU ĆE BITI UPIS OCENA ZA STUDENTE KOJI SU U PREDISPITNOM ROKU ILI RANIJE POLOŽILI IZBORNE PREDMETE, KAO I ZA DOKTORANTE I SPECIJALIZANTE

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA 14.06.2021.

Praktični spit su položili:Luna Kolarov,Nevena Jovičić,Silvia Sabo Rac,Slaviša Nešković,Jovana Milošević,Nikola Stojanović,Kristina Besermenji, Ivana Fratrić, Miloš Stanić i Nada Parmaković.
Praktični ispit nisu položili:Valentina Dupak,Dragana Radulović,Nikola Bursać,Tijana Vasić,Ana Tikvicki,Zorana Manastirac,Tamara Šturc i Marina Milankov.