Radiobiologija i radijaciona higijena – APRIL

Ispit iz predmeta Radiobiologija i radijaciona higijena održaće se u sledećim terminima:

TEST: 03.06.2020. u 9h u sali H-52

USMENI: 03.06.2020.u 10.30h u sali H-52

NAPOMENA: Mole se studenti da POTVRDE izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže najkasnije do 01.06.2020. na mejl: annamariagalfi@gmail.com