Radiobiologija i radijaciona higijena – OKTOBAR 2

spit iz predmeta Radiobiologija i radijaciona higijena održaće se u sledećim terminima:

TEST: 07.10 .2020. u 8h u sali H-54 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI: 07.10.2020.u 9h u sali H-54 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

NAPOMENA: Studenti su u obavezi da POTVRDE izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže najkasnije do 05.10. do 12h na mejl: annamariagalfi@gmail.com