Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija i Radiobiologija i radijaciona higijena – UPIS OCENA FEBRUARSKI ROK

Upis ocena iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije vršiće se u četvrtak 18.02.2021. u 8 časova.

Upis ocena iz Radiobiologije i radijacione higijene vršiće se u petak 19.02.2021.od 11 i 15.