Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – NOVEMBARSKI ROK

Pismeni ispit iz navedenih predmeta će se održati 25.11.2020. u 13h, na stočarskom paviljonu. Sala za održavanje ispita će biti naknadno određena u zavisnosti od kapaciteta sale i broja studenata.

Javiti se u kancelariju prof.Plavše