Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – OKTOBAR II

U oktobarskom ispitnom roku, ispit iz predmeta održaće se 06. i 07. 10.2021, po sledećem rasporedu:

06.10.2021.

16.30h – PISMENI ISPIT iz SVIH PREDMETA održaće se u predavaonici H-52.

18h – Usmeni iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u kancelariji H6/V.

07.10.2021.

16h – praktični ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije u kancelariji H6/V.

Usmeni ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije će se održati istog dana po završetku praktičnog dela ispita u kancelariji H6/V.

Potvrditi izlazak na ispit na mejl annamariagalfi@gmail.com do 05.10.2021. godine u 12h.