Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – OKTOBAR V

U ispitnom roku OKTOBAR V, ispiti će se održati u sledećim terminima:

SREDA, 27.10.2021.

16.30h – Pismeni deo ispita iz svih predmeta u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

18h – Usmeni deo ispita iz Radiobiologije i radijacione higijene

ČETVRTAK, 28.10.2021.

16h – Praktični deo ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije u kancelariji predmetnog nastavnika H6/V.

Usmeni deo ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije će se održati istog dana po završetku praktičnog dela ispita u kancelariji H6/V.

Potvrditi izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com do 26.10.2021. godine u 12h.