Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – OKTOBAR VI

U ispitnom roku OKTOBAR VI, ispiti će se održati u sledećim terminima:

SREDA, 03.11.2021.

10h – Pismeni deo ispita iz svih predmeta u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

11h – Usmeni deo ispita iz Radiobiologije i radijacione higijene

ČETVRTAK, 04.11.2021.

10h – Praktični deo ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije u kancelariji predmetnog nastavnika H6/V.

Usmeni deo ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije će se održati istog dana po završetku praktičnog dela ispita u kancelariji H6/V.

Potvrditi izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com do 02.11.2021. godine u 12h.