Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – OKTOBARSKI ROK

Pismeni ispit iz svih predmeta održaće se 30.09.2021. sa početkom u 12h u amfiteatru.

Praktični ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije održaće se 29.09.2021. u H16/4 ili drugoj slobodnoj sali. Nakon potvrde izlaska svih studenata biće objavljen raspored po satnici.

Potvrditi izlazak na praktični do petka 24.09.2021. u 15h na mejl sandra.nikolic.vet@gmail.com