Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – SEPTEMBARSKI ROK

Pismeni ispit iz predmeta će se održati 15.09.2021. godine sa početkom u 12h u amfiteatru.

Praktični deo ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije održaće se 14.09.2021. u H16/4 ili drugoj slobodnoj sali.

Potvrditi izlazak na praktični na mejl sandra.nikolic.vet@gmail.com do 12.09.2021. u 15h