Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija – Raspored po grupama za praktični 02.09.2021.

Praktični deo ispita će se odvijati u sali H16/4 ili drugoj slobodnoj sali po sledećem rasporedu:

Od 13h sledeći studenti:

Bošnjak Milan
Đorđević Nemanja
Zarubica (Bocka) Vesna
Mrkela Branka
Petrušić Tamara
Radivojević Maja
Tomašević Nikoleta

Od 14 i 15 sledeći studenti:

Balić Valentina
Đurđević Petar
Ogrizović Tamara
Simić Željko
Stevanov Nikoleta
Cekić Jovan