Rezultati ispita: Vet. etika, Istorija vet. med., Fiziologija životinja u ZOO vrtovima, Uzgoj i briga o lab. živ.

Molimo sve kolege koji ne žele da upišu ocenu ili žele da pogledaju test pre upisa, pošalju mejl profesoru ili asistentu najkasnije do 09.06.2021 u 10h.U suprotnom, smatra se da ste saglasni sa ocenom.

Istorija veterinarske medicine:

Mihić Relja 5 (43)

Veterinarska etika:

Nemet Viktor 6 (55)

Kovač Emeše 6 (51)

Uzgoj i briga o laboratorijskim životinjama:

Mihić Relja 8 (71)

Fiziologija životinja u ZOO vrtovima:

Bokan Isidora 10 (97)

Bošnjak Ana 10 (98)

Bričić Danijela 10 (91)

Vasić Tijana 9 (86)

Vorkapić Velibor 10 (91)

Golubović Marija 9 (88)

Zolnai Brigita 8 (73)

Ignjić Stefan 10 (91)

Jelić Dejana 10 (94)

Miljanović Igor 9 (84)

Molac Zorica 9 (86)

Popadić Jelena 10 (97)

Popović Milica 9 (88)

Tomašić Akoš 7 (62)

Ćirić Jovana 10 (92)