Specijalna hirurgija, Specijalna hirurgija 1 i 2, izborni predmeti uno hirurgija

Poštovani studenti, usmeni deo ispita iz predmeta Specijalna hirurgija, Specijalna hirurgija 1 i 2, kao i izbornih predmeta odlaže se za sredu 07.07.2021 sa početkom u 17.00h u prostorijama veterinarske klinike. Sa predmeta