UNO HIRURGIJA – JANUARSKI ROK 2021

Pismeni deo ispita (važi za sve predmete) – Ponedeljak 18.01.2021., predavaonica H52, sa početkom u 14.00h

Usmeni deo ispita (objedinjeni prakticni i usmeni deo ispita):

Opšta hirurgija – odmah nakon završenog pismenog dela ispita

Specijalna hirurgija – sreda 20.01.2021. sa početkom u 09.00h u prostorija vet. klinike

Napomena: Kako ispitni test predstavlja sastavni deo konačne ocene na ispitu, studenti koji polože test su u obavezi da u istom ispitnom roku, na zakazan termin, izadju na praktični i usmeni deo ispita. Neophodno je prijaviti pismeni deo ispita na sledecu e mail adresu, najkasnije do petka 15.01.2021.:

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže.