Veterinarska legislativa i zvanične kontrole u bezbednosti hrane, Analiza rizika u bezbednosti hrane i Tehnologija mesa ISPIT – JUN

Ispiti će se održati u petak, 7.6.2024, i u ponedeljak, 24.6.2024., u 11.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Modele i seminarske radove iz predmeta Analiza rizika u bezbednosti hrane poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije tri dana pre temina ispita.