Veterinarska legislativa i zvanične kontrole u bezbednosti hrane, Analiza rizika u bezbednosti hrane i Tehnologija mesa ISPITI – OKTOBAR 4

Ispiti će se održati u sredu, 20.10.2021. sa početkom u 11h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Modele i seminarske radove iz predmeta Analiza rizika u bezbednosti hrane poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije 18.10.2021.