Životinje i COVID-19

Zbog većeg broja pristiglih pitanja o značaju životinja u širenju COVID-19 postavljamo link Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) na kome se redovno ažuriraju informacije na ovu temu:

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

Za sada je poznato da je širenje COVID-19 isključivo interhumano, sa obolelog na zdravog čoveka.

Zbog toga je potrebno da veterinari i vlasnici preduzmu sve mere i pridržavaju se uputstava kako bi se smanjio kontant između ljudi. Dobrobit životinja ne sme se dovesti u pitanje i o njoj moraju brinuti sa nesmanjenom pažnjom i veterinari i vlasnici.