Zoohigijena i Bolesti pčela – AVGUST

Ispit iz predmeta održaće se 03.09.2021. sa početkom u 16h u amfiteatru.