Zoohigijena-OBAVEŠTENJE

Poštovane kolege, u prilogu se nalaze prezentacije za narednu nastavnu celinu, materijal koji možete koristiti za pripremu ispita kao i tabela sa temama za seminarske radove. Potrebno je da svako od vas izabere jednu od ponuđenih tema i da pored napiše svoje ime i prezime. Takođe je poterbno da predstavnik generaije popunjenu tabelu pošalje na mejl: miramajkic@gmail.com. Konsultacije u vezi pisanja seminarskog rada moguće je obaviti preko navedenog mejla. Napisane seminarske radove poslati na gore navedeni mejl! KOLOKVIJUM ĆE BITI ODRŽAN 25.05.2021. U TERMINU PREDAVANJA!