Мајски рок- Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

Молимо све студенте да се придржавају ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ФАКУЛТЕТУ, које вам прослеђујемо на линку: http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/PRAVILA%20PONASANJA%20U%20OBJEKTU%20FAKULTETA_0.pdf

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

Ветеринарска етика

Историја ветеринарске медицине

Физиологија животиња у зоо вртовима

Узгој и брига о лабораторијским животињама

10.06.2020. у 15 часова, сачекати испред амфитеатра

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2

Физиологија 1

Физиологија 2

Студенти који полажу само практични, 10.06.2020, 9 часова, канцеларија професора

Студенти који полажу практични и усмени, 10.06.2020, 9 часова, канцеларија професора

Студенти који полажу само усмени, 10.06.2020, 10 часова, канцеларија професора