Bolesti kopitara I – početak nastave

Nastava iz predmeta Bolesti kopitara I počinje u četvrtak 8.10.2020. po rasporedu.

Sa premeta