Bolesti kopitara II online nastava

Poštovane koleginice i kolege,

na sledećem linku vam se nalazi predavanja za sledeću nedelju

Hematologija kopitara I

Sa predmeta