BOLESTI SVINJA, BOLESTI DIVLJIH SVINJA-OKTOBAR 2

Održaće se  se  08.10.2020 god. u  kancelariji  H-52 u 10h