Bolesti svinja-Februarski rok

Održaće se  09.02.2021god. u  sali  H-16 u 11h.