Bolesti svinja, Imunoprofilaksa, Klinička dijagnostika (svinja), Bolesti divljači (svinja)

Održaće se 06.11.2020 u 10h.