Bolesti živine i Bolesti divljih životinja – AVGUST

Ispit iz predmeta Bolesti živine i Bolesti divljih životinja održaće se 28.08.2020. u sali H-52 prema sledećoj satnici:

Bolesti divljih životinja od 09h

Bolesti živine od 10h

Svi studenti koji izlaze na ispit u obavezi su da sa sobom nose zaštitnu masku. Takođe, u cilju ispunjenja obaveze o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispit održati, studenti su obavazni da prijave svoje prisustvo na ispitu NAJKASNIJE do četvrtka 27.08.2020. do 12h (naknadne prijave nakon 12h neće biti uvažene) na mail: bojana.vidovic@polj.uns.ac.rs

Prilikom slanja mail-a, navesti ime i prezime, broj indeksa i naziv predmeta koji se polaže.

Kolokviranje (poslednji termin) za studente koji nisu prisustvovali dovoljnom broju predavanja obaviće se u terminu ispita iz predmeta Bolesti divljih životinja. Takođe je neophodna prijava putem navedenog email-a do 27.08.2020. do 12h.