Bolesti živine i Bolesti divljih životinja – OKTOBAR 2

Ispiti iz predmeta Bolesti živine i Bolesti divljih životinja održaće se u četvrtak 8.10.2020. u sali H-53 prema sledećoj satnici:

Bolesti divljih životinja od 9h

Bolesti živine od 9.30h

Svi studenti koji izlaze na ispit u obavezi su da sa sobom nose zaštitnu masku. Takođe, u cilju ispunjenja obaveze o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispit održati, studenti su obavezni da prijave svoje prisustvo na ispitu NAJKASNIJE do utorka 6.10.2020. do 15h na mail: bojana.vidovic@polj.uns.ac.rs

Prilikom slanja mail-a, navesti ime i prezime, broj indeksa i naziv predmeta koji se polaže.