Elektronski sertifikati 2. međunarodne Konferencije “Antimikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini – trenutno stanje i perspektive”