Farmakologija i toksikologija 1 i 2 – SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Praktični deo ispita: 17.09.2020. u 9h, predavaonica H52;

Test: 18.09.2020. u 9h, amfiteatar.