HIGIJENA MESA ISPIT – DECEMBAR

Ispit će se održati u ponedeljak, 16.12.2019. sa početkom u 11 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 10:30 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 13.12.2019.