HIGIJENA MESA ISPIT – DECEMBAR

Ispit će se održati u utorak, 15.12.2020. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 11.12.2020.