HIGIJENA MESA ISPIT – FEBRUAR

Ispit će se održati u petak, 14.2.2020., sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 10.2.2020.