HIGIJENA MESA ISPIT – JUL

Ispit će se održati u ponedeljak, 6.7.2020. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 3.7.2020.