HIGIJENA MESA ISPIT – NOVEMBAR

Ispit će se održati u ponedeljak, 16.11.2020. sa početkom u 10 časova (hemijski paviljon, IV sprat, kancelarija 8).

Odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova.

Izveštaje sa prakse dostaviti isključivo u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs  najkasnije 13.11.2020.