HIGIJENA MESA – POČETAK PREDAVANJA

Prvo predavanje iz Higijene mesa biće održano u četvrtak, 19.10.2023., po važećem rasporedu.