HIRURGIJA – MAJSKI ROK (NADOKNADA) – 12.06.2020. (PETAK)

Poštovani studenti, u majskom ispitnom roku (nadoknada), a u skladu sa preporukama u vezi odrzavanja ispita, ispiti iz svih predmeta u okviru uno Hirurgija će u celosti biti održani u pismenom obliku. Ispiti će biti održani u petak, 12.06.2020., sa početkom u 09.0oh, u sali H-52. Kako bi se tokom ispita ispunile sve obaveze u skladu sa preporukama rukovodstva Fakulteta, studenti koji izlaze na ispit su u obavezi da sa sobom nose zaštitnu masku i rukavice. Takođe, kako bi se ispunila obaveza o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispit održati, studenti su obavezni da prijave svoje prisustvo na ispitu na sledeću e-mail adresu: vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže. Neophodno je prijaviti ispite na navedenu e-mail adresu najkasnije do srede, 10.06.2020. do 12.00h.