Ispit iz Patološke fiziologije, Metoda i izbornih predmeta

Petak 06.11.2020. test i praktični u 9h, usmeni u 10h u Laboratoriji za patološku fiziologiju