Ispit iz predmeta: Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja).-APRILSKI ROK

Održaće se  04.06.2020 god. u  kancelariji  H-53 u 10h.