Ispit iz predmeta: Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja)-Majski rok

 Održaće se  11.06.2020 god. u  sali  H-53 u 10h.